HOME | CONTACT | FAQ | ZOEKEN                                   aan favorieten toevoegen

Menu

Werkwijze
Toonzaalkeuken
Wij zoeken voor u
Mail een kennis
Financiering
 

Dealer

Informatie
Inlichtingenblad
Login
 

Partners

Uw advertentie hier !

 

 

 

Wettelijke bepalingen en algemene gebruiksvoorwaarden voor onze website


Wij bieden u deze website en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de punten hieronder uiteengezet. Door deze website( in zijn geheel, dus ook de e-mails die werden opgestuurd door derden met behulp van onze website ) en de informatie erop te consulteren en door te geven, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Aansprakelijkheid
1.1 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit gebruik van de informatie op deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.

1.2 We streven ernaar om accurate en up-to-date informatie te verstrekken op onze website. Toch kunnen we geen garantie geven wat betreft de juistheid of verstaanbaarheid van welke informatie ook, waarvoor ze ook zal aangewend worden. Illustraties, figuren en grafieken zijn niet bindend. De technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen typfouten bevatten

2. Intellectuele eigendomsrechten
2.1. Alle figuren, grafieken, bestanden en alle tekst die terug te vinden zijn op onze website, zijn beschermd door middel van copyrights of door de wet op de handelsmerken. Het verder gebruik hiervan, onder welke vorm ook (afgedrukt of elektronisch), is enkel toegelaten mits uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de beheerder. U hebt het recht om de informatie op deze website enkel voor persoonlijk gebruik te downloaden en te hergebruiken en dit overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

2.2. Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

3. Bescherming van de persoonsgegevens
3.1 De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in onze bestanden en dienen enkel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.

3.2. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren.

3.3 Wij kunnen algemene informatie verzamelen over bezoekers van de website en kunnen die gegevens opslaan in logbestanden. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor statistische doeleinden, voor websitemanagement, voor het verbeteren van de inhoud en/of lay-out van de website en voor het detecteren van technische problemen.

4. Geregistreerde Handelsmerken
4.1 Sommige namen, tekens of logo's die men terugvindt op deze website zijn geregistreerde handelsmerken.

Web design door Security-Design | 2005 toonzaalkeuken.be

disclaimer